vurnuxmaq

vurnuxmaq
f.
1. Boş-boşuna o tərəf-bu tərəfə getmək; qurdalanmaq, yerində hərəkət etmək, boş-boşuna daim hərəkətdə olmaq, əlləşmək, çalışıb-çapalamaq. Səhərdən axşamadək vurnuxmaq. – <Dayım> sonra yenə bir o tərəf-bu tərəfə vurnuxdu. C. M.. . . . Həmişə görərdin ki, <Əsgər> ülgücbülövünü xurcuna qoyub, tülənmiş sərçə kimi vurnuxur. B. T.. Mahmud indi hospitalın uzun dəhlizində sağa-sola vurnuxur, şəfqət bacısını axtarırdı. Ə. Ə..
2. Təşvişə düşmək, təlaşa düşmək, həyəcana düşmək, nə edəcəyini bilməmək, özünü ora-bura vurmaq. İndi neçə saat idi ki, əri getmişdi. Gec gəldiyindən, arvad iztiraba düşüb vurnuxurdu. Ə. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • bulançılamax — (Qazax, Şəmkir) vurnuxmaq. – İnəx’ bulançılaner, doğajax də:səη; – Urusdam savaxdan bəri bulançılıyırdı, axırda qaşdı (Qazax) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çavımax — (Cəbrayıl, Meğri, Zəngilan) 1. çalışmaq, əlləşmək (Meğri). – Canəli çavı:r onnan ötrü ki, bir bölüx’ külfəti var 2. qaçmaq. – Qoyunnar çavıyıf gedif, tapammirəm (Zəngilan) 3. vurnuxmaq (Cəbrayıl, Zəngilan). – Nə ora bıra çavıyırsan (Cəbrayıl) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • girələnməx’ — (Zəngilan) vurnuxmaq. – Sarı toyux sə:rdən bırda girələnir …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kico — vırmax: (Kürdəmir) vurnuxmaq, o yan bu yana hərlənmək. – To:ğun murtdası var, kico vırır …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • səyriməx’ — (Qazax, Şəmkir) vurnuxmaq. – Töyux səyriyir, apar fal qoy, yoxsa yazıxar (Şəmkir); – Bu toyuğun peşəsi səyriməx’di (Qazax) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • şilinməx’ — (Çənbərək) müəyyən bir şeyi əldə etmək üçün çalışmaq, vurnuxmaq. – Xedi çox şilinir, də:n ət almağ isdiyirdi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tavsımax — (Cəbrayıl) vurnuxmaq …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tülənməx’ — (Ağdaş, Xanlar) vurnuxmaq; özünü ora bura vurmaq. – Biyçara çox acdı, indi burda tülənirdi (Ağdam); – A:naba: na gəzey, ona de:llər kin, nə tüləneysiη, nə:zeysiη? (Xanlar) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tü:nməx’ — (Barana) vurnuxmaq. – Yaralı canavar tü:nürdü, soxulmağa yer axtarırdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tüyünməx’ — (Qazax, Şəmkir) vurnuxmaq. – Bazarda tüyünməx’ olmaz (Qazax); – Tüyünməx’dən yoruldu, əlinə bir şey keçmədi (Şəmkir). Uu …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”